Portfolio


Begeleiding brancheringstraject Makado Beek

Begeleiding brancheringstraject Makado Beek

Voor Syntrus Achmea Vastgoed wordt de begeleiding van een BrancheAdviesCommissie verzorgd. In samenspraak met gemeente en winkeliersverenigingen zijn de werkafspraken opgesteld en is vormgegeven aan een gezamenlijke visie op de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum Makado.over

Interim Conceptontwikkelaar Gebiedsontwikkeling

Interim Conceptontwikkelaar Gebiedsontwikkeling

Voor een consortium van bouwbedrijven is sturing geven aan de uitwerking van het winkelconcept in een grootschalige gebiedsontwikkeling. Bestaande en nieuwe (commerciële) functies zijn met elkaar in verband gebracht om ontwikkelingsmogelijkheden te optimaliseren. De lokale sfeer en cultuur vormden de basis voor integrale verbetering van het betreffende centrumgebied.over

Second opinion winkelconcept Hengelo

Second opinion winkelconcept Hengelo

Voor een landelijk opererend bouwbedrijf is een second opinion uitgevoerd op een ontwikkelingsplan voor een nieuw buurtwinkelcentrum. Beoordeling van de lokale markt, de locatie en het planconcept leidde tot onderbouwde inzichten in de reële ontwikkelingskansen van het plan.over

Impactanalyse Forum Rotterdam

Impactanalyse Forum Rotterdam

Voor Multi Vastgoed is onderzocht welke impact van de ontwikkeling van het multifunctionele bestemming Forum Rotterdam uit zal gaan. Aan de hand van een stedenbouwkundige, functionele en programmatische analyse is de toekomstige rol van Forum in én voor de Rotterdamse binnenstad gekarakteriseerd.over