Portfolio


Vestigingsplaatsonderzoek Capelle aan den IJssel

Vestigingsplaatsonderzoek Capelle aan den IJssel

Voor een landelijk opererende retailorganisatie is een vestigingsplaatsonderzoek verricht. Hierin is de realiteit van de vestigingsambities tastbaar gemaakt met behulp van een analyse van de marktcontouren, kwalitatieve beoordeling van de bestaande detailhandelsstructuur en een effectanalyse. over

Second opinion conceptontwerp Bilthoven

Second opinion conceptontwerp Bilthoven

Voor winkeliersvereniging De Kwinkelier is het conceptontwerp voor herontwikkeling van het gelijknamige winkelcentrum in detail beoordeeld. De bevindingen zijn vertaald naar concrete adviezen en uitgangspunten voor de onderhandelingen met de ontwikkelaar van de plannen.over

Workshop Winkelconcept Amsterdam Noord

Workshop Winkelconcept Amsterdam Noord

Stadsdeel Amsterdam Noord zag zich genoodzaakt tot heroriëntatie op de invulling en het ontwerp van een bestaand, multifunctioneel plan. Tijdens een workshop is, samen met het stadsdeel, verkend welke functionele en ruimtelijke planaanpassingen haalbaar zijn. Naderhand zijn de reële oplossingsrichtingen bondig omschreven ten behoeve van verdere (interne) discussies.over

Ontwikkelingsvisie SpuiParc Den Haag

Ontwikkelingsvisie SpuiParc Den Haag

Samen met de twee initiatiefnemers is een integrale ontwikkelingsvisie voor het Spuiplein in Den Haag samengesteld. Het resultaat is een kant-en-klaar plan dat is aangeboden aan de betrokken wethouders. Het plan biedt oplossingen voor verschillende (aankomende) problemen rondom het Spuiplein en maakt gebruik van bestaande kwaliteiten én capaciteiten in het gebied. Wordt vervolgd, dus voor meer informatie zie: http://www.spuiparc.comover