Portfolio


Toetsing winkelconcept  Amsterdam CS  Amsterdam

Toetsing winkelconcept Amsterdam CS Amsterdam

In opdracht van NS Poort zijn voor het winkelconcept in ontwikkeling op Amsterdam Centraal Station de locatiekwaliteiten, verzorgingsfunctie en doelgroepen geanalyseerd om de omzetpotentie te kunnen vaststellen. Vervolgens is de optimale branchering bepaald en zijn verbeterpunten en randvoorwaarden aangereikt ten aanzien van de ruimtelijke structuur, de commerciële haalbaarheid, de omgevingssynergie en de identiteit van het winkelconcept.over

Workshop Wijkwinkelgebieden Purmerend

Workshop Wijkwinkelgebieden Purmerend

Tijdens een workshop zijn afgevaardigden van verschillende, gemeentelijke diensten geïnformeerd over actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van boodschappen doen en wijkgerichte voorzieningen. Na gezamenlijke locatiebezoeken is uitvoerig gediscussieerd over het toekomstperspectief van de boodschappencentra binnen de gemeente Purmerend.over

Ontwikkelingsvisie buurtcentrum Roosendaal

Ontwikkelingsvisie buurtcentrum Roosendaal

Voor woningcorporatie AlleeWonen zijn de ontwikkelingskansen voor upgrading van een buurtwinkelcentrum in een herstructureringswijk onderzocht. De marktcontouren, de locatiekwaliteiten en de beleidscontext vormden de input voor een ruimtelijk-functioneel programma van eisen van het optimale voorzieningencentrum in de wijk. Daarnaast is een ontwikkelingsstrategie opgesteld, waaraan uiteenlopende belanghebbenden gecommitteerd konden worden.over

Acquisitiestrategie projectontwikkelaar

Acquisitiestrategie projectontwikkelaar

Een middelgrote ontwikkelaar is geadviseerd ten aanzien van haar acquisitiefocus. Hiertoe is tijdens enkele workshops bepaald op welk gebied het bedrijf in de huidige markt de grootste toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is een dynamisch informatiesysteem met winkelmarktdata ontwikkeld, waarmee de toekomstige acquisitie-inspanningen verder gestructureerd, gericht en onderbouwd kunnen worden.over