Portfolio


Toetsing planconcept winkelcentrum Breda

Toetsing planconcept winkelcentrum Breda

Voor de eigenaar ASR Vastgoed Vermogensbeheer zijn twee ontwerpvarianten voor herontwikkeling en uitbreiding van een wijkwinkelcentrum grondig geanalyseerd. Alle ruimtelijke en functionele aspecten van de varianten zijn vergeleken en beoordeeld. Dit heeft geleid tot een gefundeerde keuze voor één voorkeursvariant met praktische aanbevelingen voor verdere optimalisatie.over

Conceptuele verkenning FCA Amsterdam

Conceptuele verkenning FCA Amsterdam

Voor een aanbestedingstraject is een conceptuele verkenning uitgevoerd naar de markttechnische, functionele en ruimtelijke mogelijkheden voor commerciële en andere publieksgerichte voorzieningen op het terrein van het Food Center in Amsterdam. Daaruit zijn verschillende, thematische scenario’s voor de positionering van het concept gedistilleerd.over

Quickscan ontwikkelingspotentie Lelystad

Quickscan ontwikkelingspotentie Lelystad

Voor een landelijk opererende projectontwikkelaar is een Quickscan uitgevoerd naar een ontwikkelingspotentie van winkels in het centrum van Lelystad. Er is onder andere gekeken naar branchering, ruimtelijke structuur en actuele aanbodlacunes om de ontwikkelingskansen precies te kunnen benoemen en waarderen.over

Ontwikkelingsperspectief centrumgebied Lansingerland

Ontwikkelingsperspectief centrumgebied Lansingerland

Voor een projectontwikkelaar zijn de bestaande uitbreidingsplannen voor het centrum van Berkel nauwkeurig onder de loep genomen. Met een analyse van concurrentie in de regio en ontwikkeling van het consumentendraagvlak is de toekomstige uitbreidingsruimte voor winkels, horeca en andere publieksgerichte voorzieningen omkaderd. Op basis een positioneringsvisie zijn vervolgens de ideale branchering en het totale ontwikkelingsperspectief vastgesteld.over