Diensten


Stadsconcepten adviseert beleggers, gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en winkeliersverenigingen op het gebied van stedelijke ontwikkeling. De concrete diensten en producten die Stadsconcepten levert, liggen doorgaans op het snijvlak van commercie, duurzaamheid, praktijkgericht onderzoek en ‘aanpakken’.

Procesbegeleiding

Op interim basis wordt sturing gegeven aan de verbetering van stedelijke gebieden en ontwikkelprogramma’s. Met een praktijkgerichte aanpak worden uiteenlopende betrokken partijen enthousiast gemaakt en gemobiliseerd.

 • Kwartiermakerschap
 • Centrummanagement
 • Programmamanagement

Strategisch advies

Een duidelijke visie voor de toekomst vormt, samen met een flinke dosis vakinhoudelijke kennis, de basis voor scherpe strategische en tactische advisering, zowel projectgericht als organisatiegericht.

 • Stedelijke ontwikkelplannen
 • Binnenstadsplannen
 • Ontwikkelingsstrategieën

Conceptontwikkeling

Met een open blik en vanuit een breed perspectief verkennen van mogelijkheden en verbanden met als doel te komen tot één of meerdere, concrete oplossingsrichtingen. De inspiratie hiervoor komt voort uit succesvolle voorbeelden, ervaringen en actuele trends.

 • Planoptimalisaties
 • Quickscans
 • Positioneringsvisies

Kennisoverdracht

Brede kennis van en ruime ervaring met de (her)ontwikkeling van binnensteden en winkelomgevingen kan op verschillende manieren worden gedeeld om het ‘concept-denken’ binnen organisaties te vergroten.

 • Workshops
 • Brainshops
 • Trainingen