• Verblijfsplek

  De Centrale Bibliotheek van Amsterdam biedt een moderne combinatie van functies, zowel in het gebouw als aan de buitenzijde. Met recht een prettige, dynamische plek om te zijn!

 • Architectuur

  De Reichtags in Berlijn is een prachtig voorbeeld van wat conceptuele visie en architectuur kunnen bewerkstelligen; de transformatie van gesloten gebouw naar publieke plek en bovendien identiteitsbepalend voor het ‘nieuwe Berlijn’.

 • Stedenbouw

  Een goede stedenbouwkundige structuur is van grote betekenis voor duurzaamheid van ontwikkelingsgebieden én de stad als geheel.

 • Stadspark

  Het Bryant Park biedt de rust en het perspectief om de overweldigende schoonheid van hectisch Manhattan te kunnen ervaren. Zodra de zon schijnt is het er dringen tijdens de lunch.

 • Winkelstraat

  De Strøget is de belangrijkste, wandelroute in Kopenhagen, die verschillende winkelstraten en –pleinen verbindt. Harmonie tussen ruimte en functie is de basis voor het succes!

 

Over Stadsconcepten

Vanuit een voorliefde voor de gebouwde omgeving en de constante dynamiek van de stad streeft Stadsconcepten naar verbetering van binnensteden en winkelomgevingen. Met een combinatie van aanpakken, praktijkgericht onderzoek en conceptueel advies helpt Stadsconcepten bij het vinden van oplossingen voor optimalisatie van vastgoed, centrumgebieden en (her)ontwikkelingsplannen. Daarnaast levert Stadsconcepten strategisch advies en kennis op het gebied van ‘concept denken’.

Portfolio

Begeleiding brancheringstraject Makado Beek

Begeleiding brancheringstraject Makado Beek

Voor Syntrus Achmea Vastgoed wordt de begeleiding van een BrancheAdviesCommissie verzorgd. In samenspraak met gemeente en winkeliersverenigingen zijn de werkafspraken opgesteld en is vormgegeven aan een gezamenlijke visie op de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum Makado.over

Vestigingsplaatsonderzoek Capelle aan den IJssel

Vestigingsplaatsonderzoek Capelle aan den IJssel

Voor een landelijk opererende retailorganisatie is een vestigingsplaatsonderzoek verricht. Hierin is de realiteit van de vestigingsambities tastbaar gemaakt met behulp van een analyse van de marktcontouren, kwalitatieve beoordeling van de bestaande detailhandelsstructuur en een effectanalyse. over

Acquisitiestrategie projectontwikkelaar

Acquisitiestrategie projectontwikkelaar

Een middelgrote ontwikkelaar is geadviseerd ten aanzien van haar acquisitiefocus. Hiertoe is tijdens enkele workshops bepaald op welk gebied het bedrijf in de huidige markt de grootste toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is een dynamisch informatiesysteem met winkelmarktdata ontwikkeld, waarmee de toekomstige acquisitie-inspanningen verder gestructureerd, gericht en onderbouwd kunnen worden.over