• Verblijfsplek

  De Centrale Bibliotheek van Amsterdam biedt een moderne combinatie van functies, zowel in het gebouw als aan de buitenzijde. Met recht een prettige, dynamische plek om te zijn!

 • Architectuur

  De Reichtags in Berlijn is een prachtig voorbeeld van wat conceptuele visie en architectuur kunnen bewerkstelligen; de transformatie van gesloten gebouw naar publieke plek en bovendien identiteitsbepalend voor het ‘nieuwe Berlijn’.

 • Stedenbouw

  Een goede stedenbouwkundige structuur is van grote betekenis voor duurzaamheid van ontwikkelingsgebieden én de stad als geheel.

 • Stadspark

  Het Bryant Park biedt de rust en het perspectief om de overweldigende schoonheid van hectisch Manhattan te kunnen ervaren. Zodra de zon schijnt is het er dringen tijdens de lunch.

 • Winkelstraat

  De Strøget is de belangrijkste, wandelroute in Kopenhagen, die verschillende winkelstraten en –pleinen verbindt. Harmonie tussen ruimte en functie is de basis voor het succes!

 

Over Stadsconcepten

Vanuit een voorliefde voor de gebouwde omgeving en de constante dynamiek van de stad streeft Stadsconcepten naar verbetering van binnensteden en winkelomgevingen. Met een combinatie van aanpakken, praktijkgericht onderzoek en conceptueel advies helpt Stadsconcepten bij het vinden van oplossingen voor optimalisatie van vastgoed, centrumgebieden en (her)ontwikkelingsplannen. Daarnaast levert Stadsconcepten strategisch advies en kennis op het gebied van ‘concept denken’.

Portfolio

Ontwikkelingsperspectief centrumgebied Lansingerland

Ontwikkelingsperspectief centrumgebied Lansingerland

Voor een projectontwikkelaar zijn de bestaande uitbreidingsplannen voor het centrum van Berkel nauwkeurig onder de loep genomen. Met een analyse van concurrentie in de regio en ontwikkeling van het consumentendraagvlak is de toekomstige uitbreidingsruimte voor winkels, horeca en andere publieksgerichte voorzieningen omkaderd. Op basis een positioneringsvisie zijn vervolgens de ideale branchering en het totale ontwikkelingsperspectief vastgesteld.over

Quickscan ontwikkelingspotentie Rijnboog Arnhem

Quickscan ontwikkelingspotentie Rijnboog Arnhem

Wat is de ontwikkelingspotentie voor commerciële functies in het Rijnbooggebied? Dat was de centrale vraag die voor een combinatie van bouwbedrijven is beantwoord. Er is onder andere gekeken naar de marktpotentie, locatie- en plankwaliteit en positioneringsmogelijkheden om de randvoorwaarden voor succesvolle ontwikkeling van het gebied precies te kunnen blootleggen.over

Workshop Winkelconcept Amsterdam Noord

Workshop Winkelconcept Amsterdam Noord

Stadsdeel Amsterdam Noord zag zich genoodzaakt tot heroriëntatie op de invulling en het ontwerp van een bestaand, multifunctioneel plan. Tijdens een workshop is, samen met het stadsdeel, verkend welke functionele en ruimtelijke planaanpassingen haalbaar zijn. Naderhand zijn de reële oplossingsrichtingen bondig omschreven ten behoeve van verdere (interne) discussies.over