• Verblijfsplek

  De Centrale Bibliotheek van Amsterdam biedt een moderne combinatie van functies, zowel in het gebouw als aan de buitenzijde. Met recht een prettige, dynamische plek om te zijn!

 • Architectuur

  De Reichtags in Berlijn is een prachtig voorbeeld van wat conceptuele visie en architectuur kunnen bewerkstelligen; de transformatie van gesloten gebouw naar publieke plek en bovendien identiteitsbepalend voor het ‘nieuwe Berlijn’.

 • Stedenbouw

  Een goede stedenbouwkundige structuur is van grote betekenis voor duurzaamheid van ontwikkelingsgebieden én de stad als geheel.

 • Stadspark

  Het Bryant Park biedt de rust en het perspectief om de overweldigende schoonheid van hectisch Manhattan te kunnen ervaren. Zodra de zon schijnt is het er dringen tijdens de lunch.

 • Winkelstraat

  De Strøget is de belangrijkste, wandelroute in Kopenhagen, die verschillende winkelstraten en –pleinen verbindt. Harmonie tussen ruimte en functie is de basis voor het succes!

 

Over Stadsconcepten

Vanuit een voorliefde voor de gebouwde omgeving en de constante dynamiek van de stad streeft Stadsconcepten naar verbetering van binnensteden en winkelomgevingen. Met een combinatie van aanpakken, praktijkgericht onderzoek en conceptueel advies helpt Stadsconcepten bij het vinden van oplossingen voor optimalisatie van vastgoed, centrumgebieden en (her)ontwikkelingsplannen. Daarnaast levert Stadsconcepten strategisch advies en kennis op het gebied van ‘concept denken’.

Portfolio

Toetsing planconcept winkelcentrum Breda

Toetsing planconcept winkelcentrum Breda

Voor de eigenaar ASR Vastgoed Vermogensbeheer zijn twee ontwerpvarianten voor herontwikkeling en uitbreiding van een wijkwinkelcentrum grondig geanalyseerd. Alle ruimtelijke en functionele aspecten van de varianten zijn vergeleken en beoordeeld. Dit heeft geleid tot een gefundeerde keuze voor één voorkeursvariant met praktische aanbevelingen voor verdere optimalisatie.over

Quickscan ontwikkelingspotentie Lelystad

Quickscan ontwikkelingspotentie Lelystad

Voor een landelijk opererende projectontwikkelaar is een Quickscan uitgevoerd naar een ontwikkelingspotentie van winkels in het centrum van Lelystad. Er is onder andere gekeken naar branchering, ruimtelijke structuur en actuele aanbodlacunes om de ontwikkelingskansen precies te kunnen benoemen en waarderen.over

Interim Conceptontwikkelaar Gebiedsontwikkeling

Interim Conceptontwikkelaar Gebiedsontwikkeling

Voor een consortium van bouwbedrijven is sturing geven aan de uitwerking van het winkelconcept in een grootschalige gebiedsontwikkeling. Bestaande en nieuwe (commerciële) functies zijn met elkaar in verband gebracht om ontwikkelingsmogelijkheden te optimaliseren. De lokale sfeer en cultuur vormden de basis voor integrale verbetering van het betreffende centrumgebied.over